Sunday, May 16, 2021

16.11 – СУ „Моша Пијаде”, Тетово – Форум театар…

16.11 – СУ „Моша Пијаде”, Тетово – Форум театар

На 16  ноември во СУ „Моша Пијаде”, под менторство на наставниците кои беа обучени за форум театар методологија, ќе се одржи презентација на форум театар во која ќе имаат можност да учествуваат сите ученици.