Saturday, September 18, 2021

4.12. – Скопје – Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во средното училиште Јосип Броз Тито

4.12. – Скопје – Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во средното училиште Јосип Броз Тито