Thursday, January 27, 2022

3.04 – Прилеп и Кривогаштани – Свечени настани на сечење лента…

3.04 – Прилеп и Кривогаштани – Свечени настани на сечење лента

Од 11:00 часот во ОУ „Круме Волнароски“, Прилеп и од 13:30 во ОУ „Јонче Смугрески“, Кривогаштани, ќе се одржат свечени настани на сечење лента со што ќе се одбележи завршувањето на процесите на реновирање во овие две училишта. На настаните, присуство ќе имаат претставници на ЕУКОМ, претставници од општините Прилеп и Кривогаштани, претставници на УСАИД и на Проектот, родители и ученици.