Sunday, October 17, 2021

29.10 – Кавадарци –Презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во СУ „Добри Даскалов“ и Форум Театар

29.10 – Кавадарци –Презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во СУ „Добри Даскалов“ и Форум Театар