Friday, December 3, 2021

26.09 – Скопје – Форум театар и презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во средното училиште „Цветан Димов“

26.09 – Скопје – Форум театар и презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во средното училиште „Цветан Димов“