Saturday, September 18, 2021

26.08 – Скопје – Обука за планирање на ефикасни интерактивни јавни презентации во контекст на меѓуетничка интеграција во образованието

26.08 – Скопје – Обука за планирање на ефикасни интерактивни јавни презентации во контекст на меѓуетничка интеграција во образованието