Friday, January 21, 2022

22.05 – Велес – Презентација на студија на случај и видео „Кариерен развој во мултикултурна компанија“…

22.05 – Велес – Презентација на студија на случај и видео „Кареиерен развој во мултикултурна компанија“ од ученици од СОУ „Димитрие Чуповски“, Велес