Tuesday, October 26, 2021

20.05 – Дебар – Свечен настан на сечење лента во ОУ „Ристе Ристески“…

20.05 – Дебар – Свечен настан на сечење лента во ОУ „Ристе Ристески“

Од 12:00 часот во ОУ „Ристе Ристески“, с. Долно Косоврасти, Дебар, ќе се одржи свечен настан на сечење лента со што ќе се одбележи завршувањето на процесот на реновирање во ова училиште. На настанот, присуство ќе имаат претставници на ЕУКОМ, претставници од општина Дебар, претставници на УСАИД и на Проектот, родители и ученици.