Friday, December 3, 2021

19.11 – Кочани – Презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во СУ „Љупчо Сантов“ и Форум Театар

19.11 – Кочани – Презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници во СУ „Љупчо Сантов“ и Форум Театар