Monday, December 6, 2021

19.09. – Куманово – Форум театар и презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници…

Форум театар и презентација на финалните продукти произлезени од креативните работилници одржани во средното училиште Перо Наков, Куманово на 19 септември 2013