Wednesday, January 26, 2022

15.12 – Алсат-М – Утринско телевизиско гостување на училишни претставници…

15.12 – Алсат-М – Утринско телевизиско гостување на училишни претставници

На 15.12, претставници од партнер училиштата ОУ „Даме Груев“ од Св. Николе и ОУ „Рилиндија“ од Липково ќе бидат гости на Алсат-М, каде тие ќе зборуваат за нивното партнерство, заедничките ученички активности и меѓуетничката интеграција во нивните училишта. Утринската емисија ќе се прикажува во 9:00 часот наутро на Алсат-М.