Sunday, May 16, 2021

14.09 – ОУ „Александар Здравковски”, Јегуновце – Свечен настан на сечење лента…

14.09 – ОУ „Александар Здравковски”, Јегуновце – Свечен настан на сечење лента

На 14 септември, 2016 година, во 11:00 часот, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, заедно со општина Јегуновце, ќе го обележат завршувањето на изработката на нова фасада во основното училиште Александар Здравковски, с. Јегуновце, општина Јегуновце. Реконструкцијата беше финансирана од Владата на САД преку Европската команда на САД, во рамките на учеството на училиштето во проектот на УСАИД.