Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Обука за планирање на ефективни интерактивни јавни презентации во Штип, Тетово и Куманово

Од 11 до 14 ноември 2013 , се одржаа три еднодневни обуки за планирање на ефективни интерактивни јавни презентации во Штип, Тетово и Куманово. Обуките беа наменети за сите основни и средни училишта во овие три региони , вклучувајќи претставник од Тимот за училишна интеграција од секое училиште. Обуката беше насочени кон развојот на вештините и знаењата на учесниците преку нови информации и практично искуство за планирање на кратки изјави за специфична целна публика, идентификување, избегнување и решавање на стереотипите, предрасудите и говор на омраза .

Учесниците се запознаа и со начините на структурирање и организирање на ефективни презентации, подготовка на јавна презентација за одредена целна публика, групите презентираат на користење на „игра на улоги“, организирање на дебата и прес конференција која ќе поттикне дискусија и повратна информација од останатите учесници.

Овие типови на обуки продолжуваат и ќе бидат вклучени сите училишта од регионите на Велес, Струга, Скопје, Струмица и Кичево во текот на ноември и почетокот на декември.