Wednesday, December 7, 2016
Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Меѓуетничка интеракција преку креативни работилници и Форум театар

 На 19 Септември 2013 година учениците од повеќе училишта присуствуваа на презентацијата на конечниот производ, кој беше изготвен од страна на група на студенти од средното училиште Перо Наков од Куманово. Групата која го подготви краткиот филм беше сочинета со разновидност од етнички, полов и социјален аспект што претставуваше голем предизвик за учениците. Дванаесетте работилници покажа дека сите граници можат да бидат надминати и со заедничка работа сите стереотипи, предрасуди и дискриминација по етничка основа може да исчезнат. Учениците имаа можност да дискутираат на различни теми и дадат свои идеи и мислења.

Презентацијата беше водена од страна на нашите познати актери Кети Дончевска Илиќ и Горан Илиќ, додека директорот на училиштето Момчило Антевски накратко ги даде своите забелешки за целиот процес. Над 50 луѓе присуствуваа на презентација, по која следеше доделување на сертификати на сите ученици и наставници вклучени во процесот.

По презентацијата следеше друга активност со учениците од средните училишта од Куманово, каде една група на студенти беа дел од форум театар – претстава со користење на техниките на Аугусто Боал. Конкретната ситуација која беше зададена – идејата за одење на деца од македонско и албанско училиште на заедничка екскурзија беше спреченаод страна на еден ученик кој не верува дека тоа е добра идеја – беше предмет на анализа со публиката, каде различни решенија и идеи произлегоа и беа дадени.

Формата и техниките кои се користат за време на Форум театарот ја губат границата помеѓу театарската сцена и публика, така што некои од учениците се заменија со дел од актерите, со цел да ги презентираат своите решенија на проблемот, кои што наидоа на восхит во публиката.