Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Креативно изразување и поврзување на студентите преку креативни работилници во „Арсени Јовков“

Креативни ученици, Македонци, Албанци и Роми, од средното училиште Арсени Јовков се собраа заедно да дискутираат и да споделат различни идеи, така што останатите ученици и граѓани ќе можат да слушнат и да научат, преку подигање на свеста,  за важноста на меѓуетничката интеграција во училиштата.

Преку креативно изразување и поврзување, дознавање за културата на другите и користење на имагинацијата, а со цел да се намалат стереотипите и предрасудите, се отвори пат за учениците коишто требаше да научат и да развијат нови идеи во текот на четирите работилници организирани од 3 до 23 октомври 2012 година.

Работилниците имаа за цел да ги зајакнат и да ги развијат вештините на учениците за користење на креативните процеси во поставување на заедничка цел, да стекнат искуство едни од други работејќи заедно, да научат за културата на другите, да иницираат критичко размислување за стереотипите, предрасудите и дискриминацијата по етничка основа, да развијат свест за придобивките од меѓукултурна и меѓуетничка соработка и да создадат кратки видеа со цел да се посочи интеркултурната размена.

За да се постигне сето ова, студентите преку различни активности работеа напорно, ги споделуваа своите омилени филмови и увидоа како позитивните пораки влијаат на препознавањето на дискриминацијата и неправдата во секојдневниот живот. Потоа можеше да се види како тие гледаат на поимот култура како процес којшто се пренесува преку семејството и моралните вредности, вклучувајќи различни видови на храна, обичаи и на традиција. На крајот, работејќи во групи, студентите разговараа како преку намалување на стереотипите, предрасудите и дискриминацијата може да се зголеми меѓуетничката соработка и интеграција во образованието.

Оваа мотивирана група на студенти ќе продолжи со своите напори да ја подига свеста за важноста на разновидност и меѓуетничка соработка во училиштата. За време на работилниците тие успеаа да развијат четири идеи коишто во наредниот период, со поддршка на двајца уметници и експерти, ќе ги преточат во кратки видеа, со цел да се рашири позитивниот дух за меѓуетничка интеграција во образованието.

Граѓаните и пошироката јавност ќе имаат можност да ги видат кратките видеа како дел од промотивните настани што ќе се одржат на почетокот на декември 2012 година.