Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Здравје за сите, без оглед на припадноста!

DSC02648Во преполна просторија која беше тесна да ги прими сите заинтересирани, ученици, наставници, претставници од тимот на ПМИО и претставници од општина Велес, ја проследија презентацијата на студијата на случај во мултиетничка компанија, која се одржа на 22 мај во средното училиште „Димитрија Чуповски“ од Велес.

На презентацијата, средношколците од ова училиште ги претставија наодите од нивното истражување и видео записот од теренските посети на ПЗУ Поликлиника „Виталино“, која служи како пример за градење на заедништво во овој град. Иако има вработени само од македонската етничка заедница, поликлиниката им нуди здравствени услуги на пациенти од сите етнички заедници кои живеат во Велес – Турци, Албанци, Роми, Македонци со исламска вероисповед, Бошњаци и сл.

Тимот на ученици – истражувачи исто така беше со етнички мешан состав – по двајца претставници од секоја од овие етнички заедници. Откако го презентираа историјатот на компанијата и наодите од истражувањето добиени преку анкети и интервјуа со вработените во фирмата, тие ги изнесоа и заклучоците и препораките од студијата. Една од поважните препораки гласеше дека би било многу продуктивно доколку колективот се збогати со вработени од другите етникуми, што би помогнало во секојдневната комуникацијата со пациентите.

Учениците го прикажаа и видео записот, кој го документираше целиот процес на изработка на истражувањето. На крајот, тие добија сертификати за вклученост во оваа активност, која се спроведе како дел од партнерството на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието и „Моја кариера“.