Tuesday, February 21, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Форум театар дебати во Кичево и Битола

Во Кичево и Битола беа организирани две форум театар дебати за учениците кои имаа можност да вежбаат и да дискутираат за одредени прашања поврзани со меѓуетничката соработка во училиштата, приод кој ја вклучува публиката во „претставата“ со цел таа да даде свој придонес кон драмското дејствие во обид да се смени исходот во дадена ситуација.
Во Кичево, учениците дебатираа за напорите кои можат да ги вложат за организирање на заеднички активности на двете училишта, нудејќи различни решенија за сегашната состојба; додека учениците во Битола, со користење на овие техники во форум театар размислуваа и дискутираа за еднаквата вклученост на нивните другари без оглед на нивното етничко или друго потекло во сите области, вклучувајќи ги и училишните активности.
Овие активности продолжуваат да ги поврзуваат учениците со цел да се создадат што е можно повеќе можности за дискусија и да се остварат позитивни резултати во интеграцијата и меѓуетничката соработка.