Wednesday, February 22, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Успехот лежи во различноста

Етничката разновидност во приватните компании покажа дека има позитивен ефект врз општеството, стратегија која секоја фирма во земјата треба да ја поседува и единствениот пат кон продуктивна иднина – беа некои од заклучоците кои што групата од осум ученици од средно училиште “8 Септември ” успеаа да ги донесат и да ги презентираат денес во една од училниците во училиштето во Тетово.

Во текот на февруари, учениците беа дел од активноста поврзана со студија на случај во врска со развојот на кариерата во мултикултурна компанија. Везе Шари од Тетово беше компанија која беше избрана поради етничката разновидност и успех во нејзиното функционирање.

Над 50 луѓе присуствуваа на презентација, вклучувајќи наставници, ученици, родители, директорката на училиштето, како и претставници на медиумите. ПМИО доделени благодарници на сите ученици и наставници кои беа дел од процесот.