Monday, December 6, 2021

Студентите дебатираат – дали формалното образование треба да биде главниот столб на меѓуетничката интеграција?

DSC02132Дали формалното образование треба да биде главниот носител на меѓуетничка интеграција, или не? Ова беше темата на јавната дебата која се одржи на 6ти мај, 2014 помеѓу учениците од средните училишта „Цветан Димов“ и „Јосип Броз-Тито“. Дебатата е дел од циклусот дебати наречени „Дебати за интеграција во училиштата“, кои се спроведуваат од страна на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието во партнерство со Младински образовен форум, со цел да им обезбеди на учениците платформа во која ќе можат да си ги искажат своите гледишта додека критички ги бранат своите ставови на теми поврзани со меѓуетничка интеграција во образованието.

Дебатата доведе до продуктивна размена на ставови помеѓу дебатните екипи, меѓу кои едната го бранеше ставот дека формалното образование треба да биде главниот столб на меѓуетничката интеграција додека другата екипа се спротивставуваше. Публиката, исто така, се вклучи во дебатата за споделување на различни мислења. Ученичката Елена Ацевска од афирмативната екипа нагласи: “Најголем дел од своето слободно време го поминуваме во училиште и затоа е многу битно таму да ја негуваме интеграцијата, училиштето да организира различни настани со фокус на соработка, соживот и почит. Заеднички активности создаваат пријателства”, додека Руждије Куртиши од спротивниот тим тврдеше дека “Општината како институција треба да организира заеднички активности, каде не само младите туку сите граѓани ќе може да се здружат и да се дружат. Таму ќе ги споделуваат нивните желби за соработка и заеднички ќе придонесат за подобрување на заедницата.”

Дебатите се корисна алатка за комуникација кои им овозможуваат на учениците да научат како да размислуваат и да се изразуваат околу одредени теми. На тој начин, покрај тоа што тие ја совладуваат уметноста на јавно говорење, тие исто така учат како да ги споделуваат и како да си ги поддржуваат своите ставови. Оваа дебата, која беше одржана во објектот на општина Чаир, беше емитувата во живо на веб страницата на Младинскиот образовен форум, која им овозможува на сите млади луѓе и поширока публика низ државата да ги проследат говорните вештини на младите дебатери, и да добијат сознание за тоа како младите размислуваат за меѓуетничката интеграција во образованието.

Последната дебата од овој циклус ќе се одржи на 14ти мај во општина Струга каде ученици од училиштата на овој град ќе ги соочат своите ставови на истата тема.