Monday, February 27, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Свечен настан за обележување на завршувањето на процесот на реновирање и за поздравување на активностите за меѓуетничка интеграција

Денес, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, заедно со Градот Скопје, го прослави завршувањето на реновирањето во средното училиште Јосип Броз Тито во Скопје, со финансиска поддршка од Владата на САД преку Европската команда на американската војска (ЕУКОМ).
На овој свечен настан на едно место се собра родителите, професорите, учениците, Градоначалникот на Скопје и локалните власти, УСАИД и ЕУКОМ за заеднички да ги поздрават сите активности што училиштето ги спроведува во име на меѓуетничката интеграција и кохезија во образованието.
Процесот на реновирање во Јосип Броз Тито е само поттик за создавање на подобра средина за учење за меѓуетничка интеграција во образованието.
„Современото образование вградува концепти и пристапи коишто им помагаат на младите генерации да го негуваат и да го промовираат соживотот, мирот, како и да изнаоѓаат начини за успешна соработка на секое поле. Наставниците и родителите имаат благородна улога да ги научат децата дека припаѓаат на мултиетничко и мултикултурно општество, додека нашата улога како Град Скопје е да создадеме услови и да понудиме можности концептот на меѓуетничката интеграција да биде интегриран во секое училиште“ – истакна Градоначалникот на Скопје, г-дин Коце Трајановски.
Ние во ЕУКОМ ја препознаваме важноста на меѓуетничката интеграција во јавното образование за Република Македонија и ви честитаме за вашите напори направени за остварувањето на таа цел“ – рече наредникот на Канцеларијата на военото аташе при Амбасадата на САД во Скопје, Гери Шеденхелм. „Ова е уште еден начин на кој ние соработуваме со цел да изградиме подобра средина за учење и посветла иднина“.
Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието ќе продолжи да им помага и на други заедници во нивните напори за подобрување на училишните објекти и за унапредување на меѓуетничката интеграција и соработка.