Monday, December 6, 2021

Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во средното училиште Никола Карев, Струмица и Маршал Тито, Банско на 5 јуни 2013

Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во средното училиштеНикола Карев, Струмица и Маршал Тито, Банско на 5 јуни 2013