Friday, September 24, 2021

Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основното училиште Живко Брајковски, Скопје на 8 мај 2013

Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основното училиште Живко Брајковски, Скопје на 8 мај 2013