Thursday, January 20, 2022

Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основните училишта Лирија, Жеровјане и Братство Миѓени…

Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основните училишта Лирија, Жеровјане и Братство Миѓени, Тетово на 24 април 2013