Saturday, September 25, 2021

Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основнoто училиште Тефејуз во Скопје на 6 декември 2012

Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основнoто училиште Тефејуз во Скопје  на 6 декември 2012