Monday, February 20, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Разновидностa е универзална вредност

Денес, средното училиште Арсени Јовков беше домаќин на презентација на студија на случај на тема – развој на кариера во мултикултурна компанија во која што беше направено темелно истражување за начинот на функционирање на компаниите “Даути комерц” и “Јавно комунално претпријатие”. Презентацијата беше направена и изложена од страна на група од шест ученици, кои беа директно вклучени во целиот процес.

Активноста на ПМИО придонесе учениците подобро да ја препознаат својата улога во општеството и да сфатат дека разликите меѓу нив не се причина за поделба, туку за единство и меѓусебно разбирање.

“Без разлика дали припаѓаме на помалубројна етничка група во една држава, сите ние имаме еднакво право како и другите да се чувствуваме како дел од едно цело”, изјави еден од учениците.

Над 100 луѓе присуствуваа на презентација, вклучувајќи наставници, ученици, родители и директори на училишта. ПМИО во партнерство со Моја кариера додели благодарници на сите ученици и наставници кои што беа вклучени во процесот.