Friday, December 3, 2021

Работилница, тркалезна маса и дебата во врска со меѓутеничка интеграција во образованието во Струмица на 14 и 15 ноември 2012

Работилница, тркалезна маса и дебата во врска со меѓутеничка интеграција во образованието во Струмица на 14 и 15 ноември 2012