Tuesday, February 21, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Обука со новинари и уредници во Велес

На 23 и 24 септември, како дел од проектот наменет за наставници и ученици од средните училишта низ целата земја беше реализиранa дводневна обука за изготвување на мултимедијални содржини (Младите преку медиуми). Како дел од оваа обука, беа присутни учесници од сите средни училишта во Велес. Двајцата наставници и ученици, кои беа дел од обуката имаа можност да работат со професионални новинари и познати уредници во земјата кои имаа можност да пренесат дел од своето искуство и знаење.

Учесниците добија упатства за изготвување на мултимедијални содржини на  интернет во контекст на меѓуетничка интеграција во образованието и дознаа нови информации за стереотипи и примери на стереотипи во печатени и електронски медиуми, предрасуди и говор на омраза во медиумите. Учесниците кои што беа присутни учеа што е тоа вест, приказна, интервју, и како да се напише, етички правила кои треба да се следат, подготовка и уредување на содржина и пишување текстови на интернет.

Како дел од осумте регионални обуки кои ќе бидат организирани во Куманово, Кичево, Струга, Тетово и Битола во наредниот период, 56 средни училишта ќе бидат вклучени во процесот. Од овие обуки над 100 ученици и 100 наставници ќе имаат корист.