Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Обука за планирање на ефективни интерактивни јавни презентации во Штип, Тетово и Куманово

Од 11 до 14 ноември 2013 , се одржаа три еднодневни обуки за планирање на ефективни интерактивни јавни презентации во Штип, Тетово и Куманово. Обуките беа наменети за сите основни и средни училишта во овие три региони , вклучувајќи претставник од Тимот за училишна интеграција од секое училиште. Обуката беше насочени кон развојот на вештините и знаењата на учесниците преку нови информации и практично искуство за планирање на кратки изјави за специфична целна публика, идентификување, избегнување и решавање на стереотипите, предрасудите и говор на омраза .

Учесниците се запознаа и со начините на структурирање и организирање на ефективни презентации, подготовка на јавна презентација за одредена целна публика, групите презентираат на користење на „игра на улоги“, организирање на дебата и прес конференција која ќе поттикне дискусија и повратна информација од останатите учесници.

Овие типови на обуки продолжуваат и ќе бидат вклучени сите училишта од регионите на Велес, Струга, Скопје, Струмица и Кичево во текот на ноември и почетокот на декември.