Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Обука за обучувачи за креативни работилници

На тридневна обука за обучувачи учествуваа 12 наставници од средните училишта од општините Прилеп, Кавадарци, Кочани, Гостивар, Охрид и Чаир во Скопје од 26 до 28 февруари 2014 година. Обуката имаше за цел да ги развие вештините на наставниците од училиштата кои потоа ќе го пренесат своето знаење врз своите ученици во избраните општини.
Експертите и уметниците преку методолошки пристап кој што е комбинација меѓу индивидуална и групна работа, работеа на запознавање на културите на другите. Исто така тие пренесоа знаења за предрасудите и стереотипите како и начини на разрешување на конфликти преку игра.

Од оваа обука научив многу работи, особено во практичниот дел од обуката. Преку работилниците го пронајдов тој креативен дел кој што мислев дека го немам меѓутоа во текот на оваа тридневна обука се пронајдов себеси. Мислам дека имам еден креативен дел кој што понатаму ќе ми овозможи да ги пронајдам тие креативни моменти кај учениците. Сите овие искуства што ги стекнав на оваа обука ќе ги пренесам кај учениците и ќе работиме на доста теми. Ќе решаваме доста проблеми кои што нив ги тештат, од мултиетнички аспект меѓутоа и од секојдневието. Сето тоа ќе  го пренесеме преку игра и забава – изјави професорот од СОУ Орде Чопела од Прилеп, Игор Галовски.

Наставниците ќе започнат со изведување на 12 креативни работилници во периодот од април – јуни со групи од 20тина ученици, по што ќе следи презентација на финалните продукти кои ќе произлезат од тој процес.