Sunday, October 17, 2021

Меѓуетничка интеракција преку креативни работилници и Форум театар

 На 19 Септември 2013 година учениците од повеќе училишта присуствуваа на презентацијата на конечниот производ, кој беше изготвен од страна на група на студенти од средното училиште Перо Наков од Куманово. Групата која го подготви краткиот филм беше сочинета со разновидност од етнички, полов и социјален аспект што претставуваше голем предизвик за учениците. Дванаесетте работилници покажа дека сите граници можат да бидат надминати и со заедничка работа сите стереотипи, предрасуди и дискриминација по етничка основа може да исчезнат. Учениците имаа можност да дискутираат на различни теми и дадат свои идеи и мислења.

Презентацијата беше водена од страна на нашите познати актери Кети Дончевска Илиќ и Горан Илиќ, додека директорот на училиштето Момчило Антевски накратко ги даде своите забелешки за целиот процес. Над 50 луѓе присуствуваа на презентација, по која следеше доделување на сертификати на сите ученици и наставници вклучени во процесот.

По презентацијата следеше друга активност со учениците од средните училишта од Куманово, каде една група на студенти беа дел од форум театар – претстава со користење на техниките на Аугусто Боал. Конкретната ситуација која беше зададена – идејата за одење на деца од македонско и албанско училиште на заедничка екскурзија беше спреченаод страна на еден ученик кој не верува дека тоа е добра идеја – беше предмет на анализа со публиката, каде различни решенија и идеи произлегоа и беа дадени.

Формата и техниките кои се користат за време на Форум театарот ја губат границата помеѓу театарската сцена и публика, така што некои од учениците се заменија со дел од актерите, со цел да ги презентираат своите решенија на проблемот, кои што наидоа на восхит во публиката.