Monday, February 20, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Меѓуетничка интеракција преку креативни работилници и Форум театар

 На 19 Септември 2013 година учениците од повеќе училишта присуствуваа на презентацијата на конечниот производ, кој беше изготвен од страна на група на студенти од средното училиште Перо Наков од Куманово. Групата која го подготви краткиот филм беше сочинета со разновидност од етнички, полов и социјален аспект што претставуваше голем предизвик за учениците. Дванаесетте работилници покажа дека сите граници можат да бидат надминати и со заедничка работа сите стереотипи, предрасуди и дискриминација по етничка основа може да исчезнат. Учениците имаа можност да дискутираат на различни теми и дадат свои идеи и мислења.

Презентацијата беше водена од страна на нашите познати актери Кети Дончевска Илиќ и Горан Илиќ, додека директорот на училиштето Момчило Антевски накратко ги даде своите забелешки за целиот процес. Над 50 луѓе присуствуваа на презентација, по која следеше доделување на сертификати на сите ученици и наставници вклучени во процесот.

По презентацијата следеше друга активност со учениците од средните училишта од Куманово, каде една група на студенти беа дел од форум театар – претстава со користење на техниките на Аугусто Боал. Конкретната ситуација која беше зададена – идејата за одење на деца од македонско и албанско училиште на заедничка екскурзија беше спреченаод страна на еден ученик кој не верува дека тоа е добра идеја – беше предмет на анализа со публиката, каде различни решенија и идеи произлегоа и беа дадени.

Формата и техниките кои се користат за време на Форум театарот ја губат границата помеѓу театарската сцена и публика, така што некои од учениците се заменија со дел од актерите, со цел да ги презентираат своите решенија на проблемот, кои што наидоа на восхит во публиката.