Thursday, January 20, 2022

Медиумска писменост за подобро меѓуетничко разбирање

Што е стереотипизација и генерализација, што е етичко новинарство, како да се напише вест, да се подготви фотоприказна, да се направи мултимедијален прилог и сето тоа да се стави на Интернет , а содржината да се направи што е можно подостaпна за читателите беа дел од  темите на дводневната обука за  тренери за продукција на мултимедијални содржини во контекст на меѓуетничката интеграција во образованието што се одржа во Маврово на 10 и 11 мај 2013. Новинарите од повеќе редакции дебатираа и учеа како своето знаење за тие прашања да им го пренесат на наставниците од основните и средните училишта.

Драган Антоновски, еден од новинарите кои ќе ги предаваат своите знаења на наставниците вели дека обуката беше корисна.
“Треба да се знае што е целта, што сакаме да постигнеме и на каков начин да дојдеме до тоа. За се е потребен прецизен план и сериозни подготовки”– вели Антоновски.

–    Имавме корисни дискусии и мислам дека успеавме да најдеме пристап преку кој ќе ги пренесеме основните вештини за создавање на медиумска содржина на наставниците со што ќе ги охрабриме да ги стават нивните знања во функција на новото дигитално време и понатаму да работат со учениците во оној амбиент што денес за учениците е поприроден, а тоа е Интернетот– вели Сарачини, раководителот на програми на МИМ.

Зоран Бујаровски, уредник во Алфа ТВ истакна дека е голем оптимист во врска со престојните активности со наставниците и учениците и се надева дека истите ќе успеат да направат позитивни промени во училишната заедница.