Sunday, February 16, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Креативно изразување и поврзување на студентите преку креативни работилници во „Арсени Јовков“

Креативни ученици, Македонци, Албанци и Роми, од средното училиште Арсени Јовков се собраа заедно да дискутираат и да споделат различни идеи, така што останатите ученици и граѓани ќе можат да слушнат и да научат, преку подигање на свеста,  за важноста на меѓуетничката интеграција во училиштата.

Преку креативно изразување и поврзување, дознавање за културата на другите и користење на имагинацијата, а со цел да се намалат стереотипите и предрасудите, се отвори пат за учениците коишто требаше да научат и да развијат нови идеи во текот на четирите работилници организирани од 3 до 23 октомври 2012 година.

Работилниците имаа за цел да ги зајакнат и да ги развијат вештините на учениците за користење на креативните процеси во поставување на заедничка цел, да стекнат искуство едни од други работејќи заедно, да научат за културата на другите, да иницираат критичко размислување за стереотипите, предрасудите и дискриминацијата по етничка основа, да развијат свест за придобивките од меѓукултурна и меѓуетничка соработка и да создадат кратки видеа со цел да се посочи интеркултурната размена.

За да се постигне сето ова, студентите преку различни активности работеа напорно, ги споделуваа своите омилени филмови и увидоа како позитивните пораки влијаат на препознавањето на дискриминацијата и неправдата во секојдневниот живот. Потоа можеше да се види како тие гледаат на поимот култура како процес којшто се пренесува преку семејството и моралните вредности, вклучувајќи различни видови на храна, обичаи и на традиција. На крајот, работејќи во групи, студентите разговараа како преку намалување на стереотипите, предрасудите и дискриминацијата може да се зголеми меѓуетничката соработка и интеграција во образованието.

Оваа мотивирана група на студенти ќе продолжи со своите напори да ја подига свеста за важноста на разновидност и меѓуетничка соработка во училиштата. За време на работилниците тие успеаа да развијат четири идеи коишто во наредниот период, со поддршка на двајца уметници и експерти, ќе ги преточат во кратки видеа, со цел да се рашири позитивниот дух за меѓуетничка интеграција во образованието.

Граѓаните и пошироката јавност ќе имаат можност да ги видат кратките видеа како дел од промотивните настани што ќе се одржат на почетокот на декември 2012 година.