Sunday, January 16, 2022

Информација за избор на индивидуални преведувачи и компании за преведувачки услуги

Процесот на евалуација на доставените пријави за преведувачки услуги за потребите на МЦГО/ПМИО е завршен! Сите поднесени барања од страна на поединци и компании беа оценети од страна на комисијата во согласност со бараните критериуми. Избраните преведувачи ќе бидат повикани на дополнително интервју за просториите МЦГО/ПМИО за потенцијална идна соработка.