Tuesday, February 21, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Изразување на учениците преку форум театар и драмска претстава во Скопје

На 26 ноември 2013 година, во Културниот информативен центар (КИЦ) се собраа ученици од разни училишта на форум театарот и презентацијата на финалниот производ којшто беше креиран од група ученици од АСУЦ Боро Петрушевски од Скопје. Учениците коишто присуствуваа беа запознаени со техниките на Августо Боал за изразување на нивните погледи, чувства, стереотипи и решенија на конкретните дилеми претставени од групата. Конкретната ситуација што беше дадена – идејата за заедничко одење (македонско и албанско училиште) на екскурзија и оспорена од еден ученик којшто мислеше дека тоа не е добра идеја – беше предмет на анализа со публиката, при што беа дадени различни решенија и идеи. Форматот и техниките што се користеа за време на Форум театарот, немаат бариери помеѓу татарската сцена и публиката, така што некои ученици ги заменија почетните актери со цел да ги претстават своите подобри решенија што за публиката беше моќно.

Презентацијата на 12 креативни работилници беше во форма на театарска претстава во којашто беше претставена љубовна приказна помеѓу млада девојка и момче со различна национална припадност и проблемите со коишто тие се соочуваат. За време на работилниците, беа отворени и дискутирани многу лични верувања, стереотипи и предрасуди. Водители и модератори на презентацијата беа нашите познати актери Кети Дончевска Илиќ и Горан Илиќ, додека директорката на училиштето, Соња Ристовска даде нејзини забелешки за процесот. Над 50 луѓе ја посетија презентацијата, по што следеше доделување на награди за сите ученици и наставници вклучени во процесот.