Tuesday, February 21, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Здравје за сите, без оглед на припадноста!

DSC02648Во преполна просторија која беше тесна да ги прими сите заинтересирани, ученици, наставници, претставници од тимот на ПМИО и претставници од општина Велес, ја проследија презентацијата на студијата на случај во мултиетничка компанија, која се одржа на 22 мај во средното училиште „Димитрија Чуповски“ од Велес.

На презентацијата, средношколците од ова училиште ги претставија наодите од нивното истражување и видео записот од теренските посети на ПЗУ Поликлиника „Виталино“, која служи како пример за градење на заедништво во овој град. Иако има вработени само од македонската етничка заедница, поликлиниката им нуди здравствени услуги на пациенти од сите етнички заедници кои живеат во Велес – Турци, Албанци, Роми, Македонци со исламска вероисповед, Бошњаци и сл.

Тимот на ученици – истражувачи исто така беше со етнички мешан состав – по двајца претставници од секоја од овие етнички заедници. Откако го презентираа историјатот на компанијата и наодите од истражувањето добиени преку анкети и интервјуа со вработените во фирмата, тие ги изнесоа и заклучоците и препораките од студијата. Една од поважните препораки гласеше дека би било многу продуктивно доколку колективот се збогати со вработени од другите етникуми, што би помогнало во секојдневната комуникацијата со пациентите.

Учениците го прикажаа и видео записот, кој го документираше целиот процес на изработка на истражувањето. На крајот, тие добија сертификати за вклученост во оваа активност, која се спроведе како дел од партнерството на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието и „Моја кариера“.