Monday, October 25, 2021

Денес е Меѓународен ден на лицата со попреченост

Денес е Меѓународен ден на лицата со попреченост, поддржан од Обединетите нации кој има за цел да ја зголеми свеста и почитта за лицата со попреченост и воедно да ја поттикне поддршката за нивното достоинство, права и благосостојба. Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието се залага за еднакви можности, фер и рамноправен третман и инклузија на сите луѓе.