Monday, October 25, 2021

Дебатни средби со учениците на 22, 23, 24 и 26 ноември во пилот општините

Одржување на дебатни средби со учениците во соработка со МОФ на 22 ноември во „Никола Карев“ Струмица,  23 ноември во „Никола Штејн“ Тетово, 24 ноември во „Арсени Јовков“ Скопје и на 26 ноември во „Таки Даскало“ Битола