Sunday, January 16, 2022

Дебатни средби со учениците на 15, 16, 17 и 19 ноември во пилот општините

Одржување на дебатни средби со учениците во соработка со МОФ на 15 ноември во „Никола Карев“ Струмица,  16 ноември во „Никола Штејн“ Тетово, 17 ноември во „Арсени Јовков“ Скопје и на 19 ноември во „Таки Даскало“ Битола