Monday, February 20, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Дебатни клубови, катчиња за интеграција во училиштата

Со започнувањето на учебната година, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието во соработка со Младински образовен форум (МОФ) оформи 4 дебатни клубови во општините Битола, Тетово, Струмица и Бутел. Оваа активност овозможи средните училишта „Арсени Јовков“, „Никола Карев“, „Таки Даскало“ и „Никола Штејн“ да имаат свој дебатен клуб каде учениците директно се вклучени во неформалното образование.

Дебатните клубови имаат за цел да креираат мултикултурна соработка помеѓу младите. Со помош на тимска работа, интеракција, аргументација и дискусија младите создаваат платформа за комуникација и се стремат кон надминување на предрасудите и остранување на дискриминацијата.

Како дел од Проектот за меѓуетничка интеграција, дебатните клубови од овие училишта имаат можност да учествуваат во националната дебатна мрежа која во Македонија ја води МОФ и да ја користат дебатата како алатка за креирање мислења и дискусии на актуелни теми кои ги засегаат младите и граѓаните во државата.

Членовите на дебатните клубови следат годишна програма во која имаат можност да учествуваат на дебатни турнири, локални, национални и меѓународни настани, да организираат јавни дебати, да се запознаат со дебатери од други градови, држави и култури.

Во текот на месец декември дебатерите од четирите училишта ќе се натпреваруваат на Националниот дебатен турнир, а потоа во своето училиште ќе организираат јавна дебата каде ќе ги запознаат своите соученици, родителите и професорите со нивната работа.  Дебатните предавања се спроведени од тренери на Младински образовен форум, кои заедно со учениците, професорите и менаџментот на училиштето придонесуваат кон интеграција во образованието и мултикултурно општество.