Thursday, January 20, 2022

Дебатни клубови, катчиња за интеграција во училиштата

Со започнувањето на учебната година, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието во соработка со Младински образовен форум (МОФ) оформи 4 дебатни клубови во општините Битола, Тетово, Струмица и Бутел. Оваа активност овозможи средните училишта „Арсени Јовков“, „Никола Карев“, „Таки Даскало“ и „Никола Штејн“ да имаат свој дебатен клуб каде учениците директно се вклучени во неформалното образование.

Дебатните клубови имаат за цел да креираат мултикултурна соработка помеѓу младите. Со помош на тимска работа, интеракција, аргументација и дискусија младите создаваат платформа за комуникација и се стремат кон надминување на предрасудите и остранување на дискриминацијата.

Како дел од Проектот за меѓуетничка интеграција, дебатните клубови од овие училишта имаат можност да учествуваат во националната дебатна мрежа која во Македонија ја води МОФ и да ја користат дебатата како алатка за креирање мислења и дискусии на актуелни теми кои ги засегаат младите и граѓаните во државата.

Членовите на дебатните клубови следат годишна програма во која имаат можност да учествуваат на дебатни турнири, локални, национални и меѓународни настани, да организираат јавни дебати, да се запознаат со дебатери од други градови, држави и култури.

Во текот на месец декември дебатерите од четирите училишта ќе се натпреваруваат на Националниот дебатен турнир, а потоа во своето училиште ќе организираат јавна дебата каде ќе ги запознаат своите соученици, родителите и професорите со нивната работа.  Дебатните предавања се спроведени од тренери на Младински образовен форум, кои заедно со учениците, професорите и менаџментот на училиштето придонесуваат кон интеграција во образованието и мултикултурно општество.