Monday, December 6, 2021

Дали ја прочитавте оваа интересна статија во дневниот весник Нова Македонија во врска со меѓуетничка интеграција во образованието?

Дали ја прочитавте оваа интересна статија во дневниот весник Нова Македонија во врска со меѓуетничка интеграција во образованието? Во случај да сте ја пропуштиле, можете да ја најдете на следниот линк http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=31113103891&id=9&setIzdanie=22826