Saturday, December 3, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Oбука за меѓуетничка интеграција во образованието за тимовите за училишна интеграција – фаза 2

Во рамките на ПМИО компонентата за градење на капацитетите на училишно раководство и наставниците, денес и утре(20 и 21.08) во Скопје ќе се одржат две еднодневни обуки за Тимовите за училишна интеграција во врска со активностите поврзани со меѓуетничка интеграција во образованието.

Главниот акцент ќе биде ставен на процесот на дисеминација на стекнатите знаења, само-евалуација од страна на учениците, родителите и наставниците и споредување на фактичката состојба со саканата позиција, организирање на активности во кои тимот на ПМИО ќе ги координира, спроведува и промовира резултатите од реализираните активности. Други содржини кои се важни за да се споменат се глобалното планирање кое е ставено во годишната програма на училиштето, детално планирање во вид на акционен план и заедничките студентски активности.

Тимот на ПМИО ќе обезбеди материјали за сите членови на ТУИ, како и сертификатите за оние кои ќе го завршиме процесот на ширење во нивните училишта. До крајот на септември, 194 училишта од 38 општини ќе заврши со втората фаза од обуките.