Tuesday, February 21, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Oбука за меѓуетничка интеграција во образованието за тимовите за училишна интеграција – фаза 2

Во рамките на ПМИО компонентата за градење на капацитетите на училишно раководство и наставниците, денес и утре(20 и 21.08) во Скопје ќе се одржат две еднодневни обуки за Тимовите за училишна интеграција во врска со активностите поврзани со меѓуетничка интеграција во образованието.

Главниот акцент ќе биде ставен на процесот на дисеминација на стекнатите знаења, само-евалуација од страна на учениците, родителите и наставниците и споредување на фактичката состојба со саканата позиција, организирање на активности во кои тимот на ПМИО ќе ги координира, спроведува и промовира резултатите од реализираните активности. Други содржини кои се важни за да се споменат се глобалното планирање кое е ставено во годишната програма на училиштето, детално планирање во вид на акционен план и заедничките студентски активности.

Тимот на ПМИО ќе обезбеди материјали за сите членови на ТУИ, како и сертификатите за оние кои ќе го завршиме процесот на ширење во нивните училишта. До крајот на септември, 194 училишта од 38 општини ќе заврши со втората фаза од обуките.