Wednesday, February 22, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Напредна обука за обучувачи- меѓуетничка интеграција во образование за дво/три јазични училишта

Во рамки на компонентата градење капацитети на училишно раководство и наставниците се одржа напредна обука за мастер обучувачи кои се подготвуваа за спроведување на обуки за  меѓуетничка интеграција во образование за дво/три јазични училишта.  Обуката се одржа на 4 и 5 март 2013 во Скопје.

Мастер обучувачите учествуваа во практични активности кои им помогнаа да се запознаат со новите приоди на работа за  подобрување на состојбите и внесување промени во поглед на меѓуетничка интеграција во образованието во дво/три јазични училишта во пилот општините.

Мастер обучувачите се стекнаа со знаења и компетенции кои ќе им ги пренесат на тимовите за училишна од дво/три јазични училишта во пилот општините за да може успешно да  ги спроведуваат заедничките активности кои ќе овозможат максимална интеракција со ученици од сите наставни јазици застапени во училиштето. Акцентот беше ставен на успешни практики за спроведување на екскурзии, секции, приредби, спортски активности и мултикултурни работилници.

Исто така мастер обучувачите се оспособија со стратегии кои на тимовите за училишна интеграција ќе им ги понудат за подобрување и промени во следните домени од училишното живеење, како: соработката меѓу наставниците со учество на заеднички обуки за професионален развој; учество на родителите во заедничко планирање на активностите; и создавање атмосфера во училиштето за мечуетничка интеграција во образованието.

Обучените мастер обучувачи своите знаења ќе им ги пренесуваат на тимовите за училишна интеграција од 23 дво/три јазични од вкупно 58 основни и средни училиштата во  од пилот општините Бутел, Тетово, Битола и Струмица.