Sunday, October 17, 2021

9.04 –Македонски Брод – Заеднички ученички активности во ОУ „Климент Охридски“…

9.04 –Македонски Брод – Заеднички ученички активности во ОУ „Климент Охридски“

Од 13:30 до 16:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира неколку активности во партнерство со училиштето „Пере Тошев“ од Десово. На активноста, учениците заеднички ќе имаат запознавање со музиката и литературата во македонската, бошњачката и албанската култура, како и реализација на велигденски базар.