Wednesday, January 26, 2022

8.06 – ОУ „Толи Зордумис“, Куманово – Заедничка ученичка активност…

8.06 – ОУ „Толи Зордумис“, Куманово – Заедничка ученичка активност

Како дел од програмата за мали грантови, ОУ „Толи Зордумис“ од Куманово, ќе организира презентација на финалните продукти од сите реализирани активности. На завршниот настан ќе учествуваат 22 ученици од македонски , албански и српски наставен јазик, од 12:00 до 13:00 часот.