Wednesday, January 26, 2022

8.06 – „Драги Тозија“, Дом на култура, Ресен – Заедничка ученичка активност…

8.06 – „Драги Тозија“, Дом на култура, Ресен – Заедничка ученичка активност

Како дел од програмата за мали грантови, ОУ „Гоце Делчев“ од Ресен ќе организира изложба со своето партнер училиште „Славејко Арсов„ од село Подмочани, Ресен. На изложбата од 13:00 до 14:00 часот, ќе бидат прикажани фотографиите кои учениците од македонски и турски наставен јазик ги направија заеднички при нивните излети во селата Грнчари, Крани и Сливница.