Thursday, October 28, 2021

5.03 – Сарај – Состанок со претставници на општината за унапредување на МИО…

5.03 – Сарај – Состанок со претставници на општината за унапредување на МИО

Од 10:30 до 12:00 часот, во општина Сарај, ќе се одржи состанок со градоначалникот на Сарај со цел продлабочување на соработката помеѓу ПМИО и општината и унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието. Општина Сарај е една од десетте општини во кои ќе се одржат овие состаноци.