Monday, January 24, 2022

4.03 – Брвеница – Состанок со претставници на општината за унапредување на МИО…

4.03 – Брвеница – Состанок со претставници на општината за унапредување на МИО

Од 9:30 до 10:30 часот, во општина Брвеница, ќе се одржи состанок со градоначалникот на Брвеница со цел продлабочување на соработката помеѓу ПМИО и општината и унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието. Општина Брвеница е една од десетте општини во кои ќе се одржат овие состаноци.