Thursday, January 20, 2022

31.10 – Скопје и Тетово – Заедничка активност на ученици од македонски и турски наставен јазик од…

31.10 – Скопје и Тетово – Заедничка активност на ученици од македонски и турски наставен јазик од ОУ „Мите Богоевски“ од Ресен

Од 07:00 до 20:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, учениците ќе реализираат еднодневна наставно научна екскурзија во Скопје и Тетово. Планирано е да бидат посетени спомен куќата на Мајка Тереза, старата Скопска чаршија, гробот на Гоце Делчев, како и Шарената Џамија во Тетово.