Thursday, January 27, 2022

31.03 – ОУ ,,Наим Фрашери”, Куманово – Заедничка ученичка активност…

31.03 – ОУ ,,Наим Фрашери”, Куманово – Заедничка ученичка активност

Од 09:00 до 11:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, учениците од ОУ„Кочо Рацин“ и ОУ „Наим Фрашери“ од Куманово, ќе  изработуваат паноа за посетените културно – историски локалитети во Град Скопје.